دلآوران
نظرات کارشناسی و مشاوره 

شرایط اقلیمی استان سمنان :

خصوصیات جوی این استان نشـانگر تنوع اقــــلیمی آن است بطوریکه در حال حاضر میتوان اقلیم اســــتان یــاد شده را به دو شکل  نشان داد:

اقلیم نیمه بیابانی شدید (قسمتی از دشتها و کویر نمـــک)

اقلیم نیمه بیابانی خفیف

از طرفی هم  این استان تحت تاثیر جریانهای هــــــوائی گرم وخشک دشت کویر قرارگرفته ولی عوامـــلی چون دوری از دریا ، جهت و امتداد کوهها ،ارتفاعات،مناطق پست ، مناطق مسطح و وزش بادها نیز در آب وهوای آن مو ثرند.

 آنچه قابل ذکر است اینکه سه نوع آب وهوا را میتوان در این استان مشاهده نمود:

آب وهوای سرد وخشک

آب وهوای معتدل

آب وهوای گرم و خشک

  اغلب نزولات آسمانی در این اســـتان  ریزش باران است و متوسط بارندگی در سال حدود 145 میلیمتر می بـــــاشد.

  شاهرود و دامغان در استان سمنان بیشترین وکمترین میزان بارش را دارند ضمنا میانگین حـــرارت سالانه حدود 17 درجه سانتی گراد است که در ماههای گرم ســـال حداکثر دما به 25 تا 27 درجه می رسد.

 جغرافیای تاریخی استان سمنان :

در دوره باستان  این استان  جزء چهاردهمین ایالت تاریــخی ورن (ورنه)از تقسیمات شانزده گانه اوستائی بوده است.

برخی از مورخین این ایالت را گیلان فعلی می دانند اما قدر مـسلم اینکه  با سوابق موجود ورنه متشکل از قسمت جنوبی البرز،شمال سمـــنان ، ده نمک ، آهوان، قوشه ، ویمه ، فیروزکوه ، لاسجرد ، دماوند و نقاط کوهستانی مازندران بوده و هست .

در تمام دوره مادها و هخامنشیان این استان به کومیشان (کومیش) ویا قومس (نام بعد از اسلام ) مشهور بوده که جزء یکی از ایالت بزرگ پارتها ( پرتو)به شمارمی رفته است.( در این دوران ایـــن استان شهر مرزی ایالت پارت و ماد محسوب می شده  بطوریکـه برخی از مورخان آنرا جزء  مادها و گاهی جزء پارتها به حساب می اورده اند)

 در زمان ساسانیان این استان پشتخوارگرنام داشـــــــته که شامل شهرهای گرمسار (خوار)، حد شرقی شاهرود و حد شمالی و کوهستانهای جنوبی طبرستان (مازندران ) بــوده است.

از صدر اسلام نام این استان  همان طور که اشــــــاره شد قومس ویا کومش بوده  که این نام تا اواخر دوران قاجاریه

بر سر زبانها بوده  ولی در دوران رضا خان این خــــــطه جزء استان مازندران در آمد.

در سال 1340 هجری شمسی طبق تصویب نامه هـــــیات وزیران نام این استان بطور رسمی وبا ایجاد فرمــــانداری کل به سمنان نامگذاری شد.

 نهایتا در سال 1355 هجری شمسی طبق تصمیم دولــت وقت شهرهای دماوند ، فیروز کوه و ورامین به اســـتان سمنان ملحق شدند که درسالهای اخیر مجددا این شهرها از سمنان منفک و به استان تهران اضافه شدند.

نکات مهم تاریخی :

کومش راه ارتباطی بین استرآباد (گرگان)،ری وخراسان  بوده است.

طبق اسناد تاریخی ،لاسجرد ( در34 کیلومتری سمنان)و شهر صددروازه یا هکتام پلــــــــیس ( دامغان امروزی ) مرکز فرمانروائی سلوکیان بوده است .

اشکانیان ایالات ایران را به 18 قسمت تقسیم نمودندکه

  ایالـــــــت قومس در نواحی سمنان و دامغان از مهمترین نقاط بشمارمی آمدند.

4.ایالت قومس از کانونهای مهم اسماعیلیان در قرن 6و7 بوده است.

5.این خطه از حمله تیمور لنگ نیز بی امــــان نبوده ، ضمن اینکه در اواخر دوره تـــــــــیموری ولایت قومس ،خوار وفیروزکوه در تصرف شخصی بنام حسین کیای چلاوی بوده است.

6. در زمان استقرار حکومت صفویان ، شاه اسماعیل  بخشی مهم از این ایالت را به تصرف در آورد.

 7. پس از مرگ نادر شاه افشار در سال 1160 هــــجری قمری ، محمد حسن خان فرزند فتحعلی خان قاجار بخشی از این ایالت را تسخیر کرد.

8. کریمخان زند (وکیل الرعیا )علاقه خاصی به شهرهای سمنان ، دامغان ،شاهرود و بسطام داشته بطوریکه بعد از 29 سال حکومت درایران این شهرهارا در اختیار بزرگان خانواده قاجار قرار داد.

9. آقا محمدخان قاجار متولد خطه قومس بودو این امــــــر باعث شده بود تـــــــــا وی علاقه وافری به سرزمین محل تولدش داشته باشد، ضمن اینکه او سه بـــــــرادر بنام های ذوالفقار خان ، مطلب خان واسماعیل خــــان داشت که در مهدیشهر امروزی (سنگسرقدیم)متولد شده بودندو بعدها از مستبدان آن منطقه بشمار می آمدند.

 وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان سمنان :

جمعیت این استان قریب 577000 نفر است که 73درصد در مناطق شهری و27درصد در مناطق روستائی سکونت دارند.

تراکم نسبی در هــــر کیلومتر مربع در کل استان 5 نفر است.

پائین ترین گروه سنی عمدتا در رنج 25-29 سال و بیشترین آنها در رنج سنی 62-66 سال قراردارند.

این اســــــــــــــــتان 9155000 هـــــــــــــکتار مساحت دارد    که حـــــــــــدود220000 هکتار آن اراضی مستعد کشاورزی است.( 83.2درصد کشت آبی و16.3 درصد کشت دیمی)

عمده ترین محصولات به ترتیب گندم،جو،سیب زمینی،پـــــنبه (وش)،یونجه، شبدرو چغندر قنداست.

 الف ) جاذبه های طبیعی استان سمنان:

در خصوص میتوان به  گردشگاههای آبی مانندموارد ذیل اشاره نمود:

رودخانه گل رودبار(ارتفاعات شهمیرزاد)

رودخانه تاش یا شاهرود

رودخانه کال شور(بخش میامی شاهرود)

رودخانه احمد آباد(بخش بیارجمند شاهرود)

رودخانه چشمه علی (دامغان)

رودخانه سفید رود(سر شاخه تجن)

رودخانه حبله رود(گرمسار)

  2. چشمه های آب گرم و معدنی :

 چشمه شاه(خاصیت درمانی گوناگون )

چشمه عین الرشید

چشمه آب مراد

 آب قولنج

چشمه  تلخاب

چشمه شور آب

چشمه نمک دره

 3. چشمه های طبیعی:

چشمه شیخ

چشمه روزبه

چشمه هواخورسر

چشمه جوین

چشمه امامزاده محمد زید

چشمه امامزاده عبدالله

چشمه علی وعمارت آن

سایرچشمه هاازجمله:چشمه نی،اروانه،یخچال،مهاجرت و...

4. جنگلها و بیشه ها:

 جنگلهای طبیعی شامل:

جنگلهای پهن برگ (ادامه جنگلهای کوهستانی شمال )

جنگلهای ارس(دامنه جنوبی کوههای البرز)

جنگلهای کویری(نیمه متراکم شامل درختچه گز)

جنگلهای دست کاشت(شامل پارکها وفضاهای سبز)

دراینجا میتوان به مهمترین پارکهای این استان به قرار زیر اشاره نمود:

پارک جنگلی سوکان ،کومش ومحلات و...

 5-1 . ارتفاعات :

بخش شرقی البرز(شمال شرقی شاهرود)

کوههای البرز(شمال غرب شهمیرزاد)

 5-2.قله ها:

شاهوار

خوش ییلاق

خیاشک

سلطان شاهرخ

و گردنه های معروفی چون: آهوان،چاشم،بشم وشمشیربر

6. غارها:

  تنها غار این استان  بنام دربند در21 کیلومتری ســـــــــمنان و 3 کیلومـتری شهمیرزاد قراردارد.

  ساختمان این غار از نظر زمین شناسی مربوط به دوران ســــــــوم و از نـوع  سنگهای رسوبی است که مقدار زیادی املاح وآهک  در آن وجود دارد.

  قدیمی ترین آثار کشف شده در آن مربوط به سـکه های طلائی است متعلق  به         قرن پنجم هجری قمری.

 اخیرا نیز یک غار در محلی بنام گیو تنگه در محدوده بخش آستانه شهر دامغان

     کشف شده که تاکنون در جهت معرفی آن اقدامی صورت نگرفته است.

  7. مناطق حفاظت شده و پارک وحوش:

 منطقه خوارتوران:(کبک،تیهو، تشی،گرگ، کفتار،پلنگ، گـــوره خر،قوچ،کل،بـــز،هوبره، خر گوش،میش و آهو و...)

منطقه خوش ییلاق:(اهمیت این منطقه فقط به خاطر نـــوعی گور خر است که در جهان بی مانند است.)

منطقه پرور:(علاوه بــر موارد اشاره شده در منطقه خوار توران میتوان به وجود گربه جنگلی ، سمور، خرس،خوک، و یوز پلنگ اشاره نمود.)

 8-1. کویرها:

 کویر حاج علی قلی (در جنوب دامغان)

کویر کــــهـــــک   ( در جنوب گرمسار)

کویر نــــمـــــک   ( در بخش عمدهای از کل استان )

 8-2 .پوشش گیاهی:

شـامل بـــــــوتـــه ها ودرخــتـچـــه هــای شـــوره گـــز،

خار شتر،اســـپــنـد،خــتمی،تــاج ریـزی ، تاج خروسی،درمنه، ورک و عــــلفـــهای گـــنــدمـــــی...

  ب) جاذبه های تاریخی استان سمنان:

 (بناها،یادمان ها،کاخهاو عمارت ها)

 عمارت آقامحمد خان و فتحعلی خان قاجار: دردامغان

قصر شاه عباس (قصر بهرام): درجنوب گرمسار

قصرعین الرشید: درگرمسار حد فاصل کویر ودشت نمک

قصر حرمسرا : درجنوب شرقی قصر بهرام

عمارت دخترناصرالدین شاه قاجار:بخش امیرآباد دامغان

 2. دژها وقلعه ها:

 قلعه سارو:(محل سکونت سربازان مدافع وبزرگان )

قلعه کومشغان :(کوشک مغان)

قلعه لاسجرد : (کاروانسرای شاه عباسی)

قلعه های پاچنار(از دوره طاهریان در جهت امور نظامی)

قلعه میامی: (معروف به قلعه اراکی  یا 4 برجی)

قلعه پارتها: (دوره ساسانیان )

قلعه مایان: (معروف به قلعه6 برجی )

قلعه بن کوه : (معروف به قلعه تیر اندازی )

سایر قلعه ها ازجمله جـــرمنه،بــرکه،گبری،سراچه،موکوشـم،مومن آباد،آرادان ،ربـــاط ماری ،ریـــکان ،تـــک ، دورهــــیـر و ...

 3. حمام ها:

 حمام پهنه و یا حمام حضرت

حمام ناسار

حمام قلی

حمام امیریه

حمام نخست

 سایرحمام ها مـــانــنــــد :حمام سخه،روس ها،تویه دروار،کلانــــتـــون ،چهار پاشــــــلــــو و...

حمامها سه بخش داشت : رختکن (سربینه)،گرمخانه وخزانه

 4. آب انبارها:

آب انبار سرخه

آب انبارناسار(نوحصار)

آب انبار کارخانه

آب انبار کهنه دژ

آب انبار توکلی

آب انبار گرمسار

سایر آب انبـــــارهـــــا  شــــا مــل:کوشک،کاشفی،حاجی شیخ،جهــادیه ،بیابانک ،سنادره ،امامــــزاده عــلـــوی و...

 5. برج های تاریخی :

 برج چهل دختران :(8 ضلعی ومحل عبادت زرتشتیان)

برج کاشانه : (آتـــشکــده و مـــــرکـــز دیده بـــانــــی )

برج پیرعلمدار: (مــقبره ممــدوح منــوچهری دامـغانی)

برج خشتی مزج :(در کلاته خیج شاهرود)

 برج طغرل : ( مـــعــروف به بـــرج مـــعصوم زاده)

گنبد زنگوله : ( در جنوب غربی شهر دامغان )

 6. تپه های تاریخی:

 سنگ چخماق:( سیرتحولی ازدوره پیش ازسفال دیده میشود)

 خوریان : (دفن اموات بطور نــــقــــمــــی)

 گیس: (برج دیده بانی بوده ودر مسیر جاده شـــتـــــررو)

  سایر تپه ها ی معروف استان عبارتـــنداز: نو حصار،غول آباد،باستانی،مگس تپه،قره تپه،شغال تپه،تپل تپه، ریگ تپه و...

 7. کاروان سراها و رباط ها:

  کاروانسرای شاه عباسی سمنان وشاه عباسی لاسجرد

کاروانسرای شاه سلیمانی آهوان

کاروانسرای میاندشت

کاروانسراهای دامغان ( سرای نــــو و سرای کـــهــنه)

کاروانسرای ده نمک

کاروانسرای عباس آباد

سایر کاروانسراها: تومانیاس،الهاک،صدرآباد،قوشه،سپنج، سپهسالار،جاده ابریشم ، حسین بایقرا و...

 8. بازارهای قدیمی استان سمنان :

 بازار جلو خان شهر سمنان : (معماری دوره قجر )

 بازار شیخ علائ الدوله: (بازار مرده ها- گورستان علمدار)

 بازارقدیمی شمالی وجنوبی سمنان: ( راسته بازار)

 بازار قدیمی دامغان : (تیمچه و سرای ودکانها)

 بازار قدیمی شهرهای گرمسار و آرادان

 9. مدرسه های قدیمی استان سمنان:

  مدرسه موسویه

 مدرسه حاج فتحعلی بیگ (پا منار)

 مدرسه بازار وبید آباد شاهرود

 مدرسه شاهرخیه

 مدرسه محمد خان قاجار

 مدرسه صادق خان

مدرسه مطلب خان

  10. ارگ های تاریخی:

 دروازه ارگ جنوبی سمنان: محل شهربانی ســابق و  نقاره خانه در ماه مبارک رمضان.

 دروازه ارگ مرکزی سمنان: در زمان ناصر الدین شاه بــــــــــــــــنا شــده، دروازه آن از آجـر و به ارتـــفاع 7 متر ، تــاق اتاقها ضربی وتاق اتاق اصلی بصورت گنبد کم خیز است.

 ارگ اعلاء: شش ضلعی و در دو طبقه ،مکان حکومت محلی بوده با مصالحی چون کاهگل، خشت وگـل و با تزئینی زیبا بنام شمشه گچی

(همانند عمارت هشت بهشت اصفهان )

 11. سایر آثار باستانی:

 آتشگاه سمنان: (ازدوره قبل از اسلام)

دارالحکومه سمنان: (معروف به خانه کلانتر)

یخ دان های تاریخی(بیابانک،شه سفید،کردوان،خزانه و...)

یخ دانها محل انبار آب خنک و گوارابرای مصرف است.

آسیابهای آبی: (معروف به گنبد وارونه یا هفتی )

شکارگاه ملاده : ( خانه ابراهیم خان  در سال 1287 قمری)

نقاره خانه : (محل  دیده بانی وبقایای شهر صددروازه)

آتشکده آبادی صبح) : محل عبادت زرتشتیان آن زمان(

 12. اماکن مذهبی :

 مسجد جامع و امام خمینی (سلطانی سابق) سمنان

مناره سلجوق سمنان

مسجد جامع و تاریخانه دامغان

مسجد جامع زاواغان سمنان

مسجد امام مجتبی (ع) شاهرود

 تکایا: تکیه آرادان،میامی،محله امام،اعظم کومشغان ،زنجیری  و ...

 سایــــــــر مـــــــساجـــــــد: جــامع سرخه ، فــــــــرومد، الــــقدس ، شیـــخ عمادی  ،بایزید بسطامی و...

 13. مشاهیر و ناموران :

 منوچهری دامغانی

شیخ علاء الدوله سمنانی

پیر نجم الدین

حکیم الهی

فانی

بایزید بسطامی

شیخ ابوالحسن خرقانی

شیخ عمادالدین

ابن یمین فرومدی

درویش محمد

شاهرخ میرزا

14. امامزاده ها و مقبره ها:

حضرت یحیی بن موسی (ع)

حضرت علی بن جعفر (ع)

امامزاده علی اکبر (ع)

امامزاده سلطان شاه نظر

امامزاده محمد وامامزاده جعفر (ع)

بقعه عبدالمعالی

امامزاده ابراهیم(ع)

بقعه سی ســـــــر

بقعه پیغمبــــران

بقعه پیــــر علــــمـــدار

سایر :سیدزین الدین،امامزاده چهل تن ، هفت تــن ،سیدمرسلین و...

 ویژگی های فرهنگی و هنری  استان سمنان:

 این استان از لــــــحاظ آداب و رسوم و کنش های فرهنــگی مردم،از تنوع چشمگیری بر خوردار است  بطوریکه تـنوع در مسایل انسانی و طبیعت ، این گوناگونی را بوجود آورده است .

انجام مراسم مربوط به اعــــــــیاد ملی ومذهبی ، ازدواج و هــــــــــــمسر گزینی ،ســـوگ  ها و عزاداری های مذهبی وخصوصی و سایر کنش های فرهنگی مردم ، با توجه بـه تفاوتهای محسوسی که در نقاط مختلف استان  با هم دارنــد ،ولی بر بــــسترباورهای  دینی و مذهبی ووابستگی هــــای ملی ومنطقه ای شکل گرفته اند .

 جشن ها و سرورها:

 انتخاب همسر

بله و برون

صیغه و یا عقد(محرمیت)

حنا بندان

عروسی

 پاتختی

چهارشنبه سوری

شب یلدا

 چاوشی خوانی

 اعیاد ملی و مذهبی استان سمنان:

 1- عید نوروز

2- عید قربان

3- عید فطر

4- عید غدیر

5- نیمه شعبان

6- میلاد پیامبر ، جشن بعثت و تولد ائمه (علیهم السلام)

7- عید الزهرا(  جشن عمـــر کشان)

 

 سوگ ها و عزاداریها:

 1- عزاداریهای خصوصی:  در این مراسم میتوان به غسل ، کفن ، تـــدفین ، مراسم فاتحه خوانی (منزل مبارکی)، مراسم ختم ( روز سوم)، هفتم ، چهلم ، ســـــــالـــــگـــرد و یــــــادبــــــود اشاره نمود.

 2- عزاداریهای مذهبی: برای شهادت و وفات ائمه اطهار(علیهم السلام) به ویژه دهه های ماه محرم و صفر با سیاه پوش کردن محل ها، تــــکایا ، حسیـــــنیه ها و خیمه ها مراسم عزاداری با حضور کلیه اقشار برگزار می گردد.

 ضمنا می توان به مراسم روضه و تعزیه خوانی ، تزئین نخل ، نــــــذری دادن، سینه زنی و زنجیر زنی و .... اشاره نمود.  

  موسیقی بومی:

   موسیقی این اســـــتان با تــــــاثیر پــــــــــذیری مقـــــامات  ومـــــلودی های مازندرانی

 ،خـــــــــراسانی و اقــــــوام مـــــــهاجر ترک، امـــــروزه عـــــمد تا بــــصورت اشکال

 موســـــیقــــیائی کــــلاســـیک ایرانی و تا حـــــدودی  هـــــم با اشکـــــال موســــــیقی

  فلوک ( ویـــــــژه ا قــــــوام تــــــرک زبـــــان)  خــــــود نمــــــــائی میـــــــکـــــند.

    با بـــررســـیهای متعـــددی که در باره موســـیقی محــــلی  این استان انـجام گرفته مـتاسفانـه تـــاکنون نتیجه تحــــــقیقـــــاتی  قــابل قـــبولی ارائه نشده است ولی امکان دارد با تحقــــیقات بیشترجـــــلوه های ویژه ای از موسیقی باستانی یا مـیـــــــانه ایران در این استان کشف شود.

  زیرا این اسـتان یکی از مراکز تـــمدن در ادوار مخــــــتــــلف تاریخ ایـران بـوده و از گذر گاههای مهــــم جاده ابـــریـــشم نــیزبشمار مـیرفــته ا ســت .

     خط و زبان :

  درگــــستره این استان گویشهایی دیده مــیشود کــــه بعـــــضا شــــــباهت زیــــــادی بــــــه مــــــازندرانی،خــراسانی وفارسی کشیده بـا اصــــطــــلا حات خـــاص است کــــــــه در برخی نواحی خیلی از آنها قابل فهم نیست...

 غـــــذاهــــــــــا :

 عمده غذاهای اصلی مردم استان سمنان در گذشته موارد زیر می باشد که امروزه توجهی به طبخ ومصرف آنها صورت نمی گیرد.

 اشــــــکـــــنــه ( با تخم مرغ – سبزی معطر)

کشک محــــلی (ترشی – بادمجان –سیب زمینی) 

آبگوشت محلـی

مــاست جــوش ( کـــل جـــوش)

مـــــانـــی پلـــو

دنــده کــــبـــاب

شـــــــوربـــــــا

 صنایع دستی و سوغاتی ها:

 قالیبافی

گلیم بافی

نمد مالی

سرامیک وسفال سازی

چاپ قــلمکار

جاجیــــــــم

چادر شـب

پـــــــــلا س

چوخـا (چوفــــــا)

نانهای محلی (فتیر- کولاچ- تفتان ،دوآتیشه و...) ، پـــستـــه ، انگور ، زرد آلــــو  و ...

 بازی ها :

 الک چو (الک دولک)

اشـــتر اشـــــتران (شـــتــر سواری )

لی لی

چشم قـــایـــومــو (قـایــم موشک )

عــمــو زنـــجیـــر بـــاف

قـــــا پ بازی

جنـــــاق شــکاندن

 گل یا پــــوچ

اتـــل متـــل تــو تــــولـــه

سایــــر بازی ها و...

 اعتقادات :

 اگرگونه زن بخارد مهمان زن و اگر گونه مرد بخارد مهمان مرد خواهد آمد.

 اگــــر مقداری نـــمــک در کــــفش مهمانی  که زیاد حرف بزند وقصد رفتن نداشته باشد (جا خوش کرده باشد) ریــخته شود، سریعا مهمان دلـــشوره پیدا می کند و میرود.

 اگر نمک ، مورچه و یا ذغال در کفش مهمان بیندازند ، آن مهـــمان از خانه میزبان زودتر بیرون خواهد رفت.

 اگر کف پای کسی بخارد ،یا گربه در خانه او بزاید ویا دو لنگه کفش کــسی روی هم بیافتد حتما به سفر خواهد رفت.

 اگر کف دست کسی بخارد پولی دستش خواهد آمد.

 6. اگرسیاه دانه به خانه کسی ریخته شود درآن خانه دعـوا خواهد شد.

 7.اگرکلاغ روی بام ویا دیوار خانه ای بنشیند ، خبر خوشی خواهد رسید.

 8.اگرجغد بربام خانه ای بنشیند وصداکند یکی ازاهالی آن خانه میمیرد.

 9.اگر سگ دو شب ناله کند در آن محله کسی میمیرد.

 10.اگر در شب کلاغ قارقار کند یکی از مجتهدین خواهد مرد.

 11.اگر کسی تخم مرغ در آتش بسوزاند فرزندش میمیرد.

 12.اگر پلک کسی بپرد خبر خوبی به آن فرد میرسد.

 13.اگر گوش راست کسی وزوز کند خوبی آن فرد و اگر گوش چپش وزوزکند بدی او(غیبت ) را میگویند.

 14. پا برهنه به مستراح رفتن موجب فقر است

15.پارچه را سه شنبه نباید برید ولباس نو را نباید چهارشنبه پوشــید.

 16. اگر مرغ بدنش را با منقار بخارد هوا طوفانی می شود.

 17. اگر روی گربه و یا سگ آب ریخته شود، دست فرد ریزنده آب زگیل میزند.

 18.هرکس خون قربانی را به پیشانیش بمالدحاجی خواهد شد.

 19. هرکسی در دست نشان ویا خالی داشته باشد حتما به زیارت کـــربلا خواهد رفت.

 20. اگر فرد 120 ساله ای گوش کسـی را گاز بگیرد آن فرد هــــــم 120 سال عمر میکند.

 21. اگر بچه  شیرخواره ای را سوار الاغ کنند زود دندان در می آورد.

 22. اگر پای عروس را بشویند و آن آب را در اطراف خانه ایشان بریزند هرگز میان او وهمسرش دعوا نخواهد شد.

 23. اگر روز شنبه لباسی شسته شود آن لباس سوراخ خواهد شد.

 24.اگرکسی زیاد ته دیک غذا را بخورد ، عروسیش باد وباران خواهد شد.

 25.ریختن ناگهانی آب به روی زمین روشنائی بوده وآن را به فال نیک می گیرند.

 26. اگر زن حامله ای به جنازه ای نگاه کند ، چشم بچه اش شور خواهد شد.

 27.اگر زنی خرما ببیند ونخورد هــــوو به سرش خواهد آمد.

 28.اگردرهوای آفتابی باران بیاید گرگها خواهند زایــــیـــد.

 29.اگر آب و یا غذا وارد نای کسی شود (موجب سرفه شدید شود) برای آن فرد سوغاتی می رسد.

 30.زدن ناخن ها بهم موجب جنگ وجدل خواهدشد.

 31.اگــــرروغن ازظـــــرفش سرازیر شود مـــــرد آن خانه کارش رونق می گیرد.

 32. اگر کسی شب شنــــبه ، دوشـــنبه ویا چهارشنبه بمیرد باید در کفنش چیزی گذارده شود تا او کسی را با خود نبرد .

 33. و....

 

 اشعار و لالائی ها: 

 بصد مجموعه دیـوانـــی             بصد قـــــــالی کـــــــــرمانی

 جــهازدادن مـــــرا آنـان             عروسم کرده چــــوشــــاهان

 خـــدا دادم سه تا سـلطان             یکی زآن سه حسن سلــطان

 یکی دیگه حسین سـلطان             تو هـم هستی قـــمر سلطان

 حسن سلطان به صحرایه             حسین ســـلطان به مــــلایه

 قمر سلطان چــــومه پاره             لا لا کــــرده تـــو گهــواره

 که گهــــوارش طلا کاره             که روپـــــوشش قــــلم کاره

 بیا دایــــه مکــــــــن لابه             بیاور طـــــــــشت وآفـــتابه

 بزار پهـــــــــلوی گهواره            بشــــــویم روی مــــــه پاره

 بخواب ای دختر زیـــــــبا            نـــــه نـــــــه لالا، لالا لالا

 میــــان مخمـــــــــل دیبــا            نـــــه نـــــــه لالا، لالا  لالا

 

لالا لالا، گل پـــــــــسته                      بابات بـــار ســفر بسته

خدا پشــــــتو پناهش باد                      علی همـــراه راهش باد

 

لالا لالا، گل گــــــــندم                        برات گهواره میِبــــندم

تو در گهواره لالا کــن                        منم دورسرت می گردم

 

لالا لالا، گـــــــل زیره                        چرا خوابت نمی گـیره

بابات رفته که زن گیره                        ننت از غصه مــیمیره

 

لالا لالا، گـــــــــل پونه                        گدا آمــــــــــد در خونه

زمن میخواد کمی دونه                         نانش میدم نمـــــیستونه

 

لالا لالا، گل قـــــــــندم                         قبولــــت می کنن مردم

مکن گریه کــــه الساعه                         به گهــــــواره طلا بندم

 

جمجمک برگ خزون            دخترم زیــــــــنب خاتون

 

گیس داره قـــــد کمون           ا ز کمون بلــــــــــــند تره

 

از ذغــال مشکی تـــره         عطرمیخواد،گلاب میخواد

 

حمام یک روزه میخواد         شانــــــــــه فیروزه میخواد

 

هــــــا جستم وواجستم            توحوض نـــــقره جستم

 

نــــــقره نمکدونم شد              حــــاج علی به قربونم شـد

 

 دختر دارم هزار هزار             قــــــــابل کفش پنج هزار

 

از سمـــنان تا قـــــندهار            خواهان داره هزار هزار

 

به کس کسانش نمی دم             به همه کســــانش نمی دم

 

وچم ، وچه کلاغــــه                  وچم بلبل بــــاغه

وچم ،میرزا فتح الله                   وچم میره به ملا

وچم  درســش رونه                   وچم جیبش قرونه

 

 عـــــلیرضای رشتی                  دیشب کجــا می گشتی

عـــــلیرضای قــندی                  اسبــــته کجا می بندی

زیـــــــر درخت آلــو                 داغــــــتو نبینه خــالـو

 

 ضرب المثلها:

 از کوچیکی آسیا بونی می کنه ( افراد متکبر وخود خواه)

 تا تندور داغه باید نونوچسباند  (از موقعیت استفاده کرد)

 خر چه داند قیمت نقل ونبات   ( افراد ساده اندیش )

 بی ساز ونقاره می رقصه      (افراد بهانه گیر )

 اینا برا فاطی تنبون نمیشه(افرادی که  میخواهند حرفشان را تحمیل کنند)

 اگه علی ساربانه میدانه شترشو کجا بخابانه (افراد کاردان )

 او نمیبینه اگه نه قوته خور خوبیه ( افراد سود جو وفرصت طلب )

 نه شیر شتر نه دیدار عرب (یارومی روم   ،    یا زنگی زنگ)

 او شرشر خودشو نمیشنوفه

 در نبودن گوشت ،چغندر سالاره

 برادران دعوا کنن ، ابلهان باور کنن

 از دعای گربه باران نمی آد

 از هول حلیم افتاد تو دیک

 هر گلی بزنی به سر خودت زدی ( کار خوب کردن )

  (بــــا) از یه گل بهار نمیشه

 مثل کنیز حاج باقر قرقر میکنه (نق نق زدن )

 خدا خرو شناخت شاخش نداد

 حساب حساب کاکا برادر

 روزه بی نماز مثل اشکنه بی پیازه

 میمون هر چی زشت تره بازیش بیشتره

 گدا به گدا ،  رحمت به خدا

 خر بیارو باقالی بارکن

  زمستا نو،... زرد آلــــــو

 همه سروته یه کر باسند

 از بیکاری مگس می پرانه

 عیسی به دین خود ، موسی به دین خود

 نامش هست و نشانش نیست

 از خر میپرسند شنبه چه روزیه

 بز در غم جانه و قصاب در فکر پیه

 تنش برق برقو ، شکمش وق وق

 اسب عربی جوی ( غذا ) خودشو خودش زیاد می کنه

 

 منابع :

مقاله و تحقیق مردم شناسی : امیر فراتی - امیر بذرافشان -۱۳۸۶

استماع اظهارات ونقل قولهاي افراد مختلف محلي از جمله حاجيه خانم حسنيه فراتي و...

 

 

 

[ شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ ] [ 0:25 ] [ ابوالفضل فراتی ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

ابوالفضل فراتي - فقط با يك ايميل به نشاني abforati62@gmail.com پاسخ سئوالات خود را ازما بگيريد .
امکانات وب

بک لینک